”Du kommer inte kunna avslappna mig… Ska vi slå vad?”

”Du kommer inte kunna avslappna mig… Ska vi slå vad?”

2020-02-17Livet, Yoga

…sa den då åttaåriga dottern när jag kom hem alldeles oxytocinig efter en restorative yogautbildning. Men se joho. Det kunde jag visst. Det tog två minuter med fluff under, runt och på, och givetvis en mjuk varm hund nära, och så var hon rätt avslappnad. Två minuter till med mjuka, tydliga tryck över vrister, under … Read More