integritetspolicy

Grounded minds AB erbjuder mindfulness och yoga till privatpersoner, företag och organisationer samt arrangerar kurser, events och inspirationsdagar på olika platser i Sverige. Grounded minds producerar och säljer kurser samt andra produkter via webbplatsen groundedminds.se

personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Grounded minds AB (organisationsnummer 559033–0683) , c/o Madeleine Löfgren, Vippendalsvägen 10, Strängnäs. E-post: hej@groundedminds.se.

Om du vill uppdatera eller ändra lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter angående våra produkter och tjänster, den information vi behandlar eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post: hej@groundedminds.se.

för dig som deltar i våra kurser och events, prenumererar på våra digitala kurser och nyhetsbrev eller besöker vår webbplats

Ditt besök på denna webbplats regleras av nedanstående villkor. Genom att använda tjänsterna och/eller produkterna på vår webbplats godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. (Övriga kanaler)

I samband med att en användare lämnar personuppgifter; exempelvis vid ingående av avtal, deltagande i kurser och evenemang, köp av digital kurs eller köp av annan produkt/tjänst kommer Grounded minds AB att använda dina uppgifter vid fakturering, information, leverans av produkter, marknadsföring, uppfyllande av avtal samt som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna ligger till grund för att Grounded minds AB ska kunna fullfölja åtagande och avtal, anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Grounded minds AB:s kunder och användare kan få marknadsföring via post, telefon, e-post, sms eller andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Grounded minds AB behandlar och lagrar namn och adressuppgifter med hjälp av modern informationsteknik. Kunduppgifterna lagras upp till 24 månader efter avslutad relation. Grounded minds AB följer de lagar och regler som tillämpas för att skydda privatpersoners integritet genom Dataskyddsförordningen (GDPR), en lag i alla EU/EES medlemsländer. För att ingå avtal om Grounded minds AB:s tjänster och produkter måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden, du bör därför läsa igenom dessa med jämna mellanrum.

borttagande av personuppgifter

Alla användare och kunder har rätt att utan kostnad återkalla sitt godkännande och begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Kunder har rätt att begära ut vilken information Grounded minds AB har lagrat om dig, kontakta oss på: hej@groundedminds.se

Godkännandet är giltigt till dess att användaren själv säger upp det. Godkännandet upphör inte om tjänsten inte används och är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

information som vi delar

Grounded minds AB delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Grounded minds AB utom i följande situationer;

med ditt godkännande:

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Grounded minds AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva godkännande för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

för extern behandling:

Vi vidarebefordrar personuppgifter till närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som för vår räkning fått uppdraget att behandla informationen enligt våra anvisningar, denna sekretesspolicy samt alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

av juridiska skäl:

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Grounded minds AB om det finns anledning att tro att detta är nödvändigt för att:

– Tillmötesgå lagar, regler, juridiska processer eller tvingande begäran av myndighet.
– Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem.
– Upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem.
– Skydda Grounded minds AB:s rättigheter, egendom och säkerhet enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten ovan. Företaget kommer dock inte att spara dina personuppgifter under längre tid än två (2) år efter att kundförhållandet avslutats.

cookies

vad är cookies?

Cookies är en liten fil som sparas ner på din dator när du går in på en webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

vilka sorters cookies finns det?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel för att tala om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sen du senast besökte den. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Man skiljer på förstapartscookies och tredjepartscookies. En förstapartscookie sätts av innehavaren av webbplatsen medan en tredjepartscookie sätts av en annan webbplats, exempelvis mätsystem eller annonsvisningssystem.

kan jag säga nej till cookies?

Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare

 hur gör jag för att ta bort mina cookies?

Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.

hur används cookies på Grounded minds digitala tjänster?

På Grounded minds digitala tjänster används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies identifierar webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. Dessutom används s.k. sessionscookies som är till för att komma ihåg de inställningar som du som användare har gjort och för att kunna matcha annonsering mot besökare och därmed erbjuda ett mer relevant annonsutbud.

vad händer om jag säger nej till cookies?

Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av vår webbplats försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies.

hur vet jag vilka cookies jag har på min dator?

Webbläsare sparar i normala fall alla cookies i en särskild katalog på datorns hårddisk. Genom att öppna katalogen kan du se vilka cookies som lagrats på din dator.

vad säger lagen om cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur de används. Läs mer om detta på Post- och telestyrelsens webbplats.

hur kan jag ta reda på vilka cookies som har sparats på min hårddisk?

Hur du ser vilka cookies som sparats skiljer sig beroende på vilken webbläsare du använder.

hur kan jag hindra att cookies lagras på min dator?

I de flesta webbläsare kan du välja att blockera användningen av cookies. Du kan också välja att ställa in i din webbläsare så att du får möjlighet att välja om du på förhand vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. På så sätt kan du för varje cookie välja om det får lagras eller inte.

hur gör jag för att ta bort cookies som redan har sparats på min hårddisk?

Tänk på att du behöver göra inställningar för varje webbläsare du använder. På sajten Mina Cookies finns en sammanställning över hur du hanterar cookies.

dina rättigheter och information om tillsynsmyndighet

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse, radering eller överföring av personuppgifter samt rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära registerutdrag av de uppgifter som finns lagrade om dig.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se.

uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats.

Personuppgiftspolicyn blev senast uppdaterad 2019-03-05.