Familje-och föräldracoaching

Är du förälder? Då vet du troligen vilken balansakt det kan vara. Mellan kontroll och tillit, mellan auktoritet och frihet. Mellan myspys och kaos. Vi kan väl alla skriva under på att ens föräldraskap uppstår i relationen till våra barn och att det därför är dynamiskt och föränderligt. Vi blir föräldrar i mötet med våra barn! Det finns ingen perfekt familjemall där alla kan tryckas in, pressas igenom och komma ut på andra sidan leende och lyckliga i alla sina dagar. Alla familjer är olika!

Coaching – från problem till lösningar

Coaching handlar om att ta sig från nuläget till ett önskat läge, att våga prova lösningar, utifrån dig och din familj, er situation och era resurser. Just detta arbetar vi tillsammans med under våra samtal. Coaching innebär ett perspektivskifte: från problem till lösningar. Genom stöttning av mig stärks du i din egen förändringsprocess.

Anledningen till att söka familje-och föräldracoaching kan vara stor eller liten. Du, eller ni, kanske har något specifikt som ni vill utveckla eller förändra. Du kanske bara är nyfiken på hur du kan leva ett familjeliv mer i linje med dina värderingar? Kanske behöver du stöttning i att sortera dina tankar och känslor kring ditt föräldraskap? Ingen anledning är bättre eller sämre.

Familjecoaching hos mig utgår ifrån att du känner din familj bäst och att du bär på dina egna lösningar kring ditt föräldraskap. Jag träffar både enbart föräldrar eller hela familjen beroende på era behov och önskemål. Jag finns på plats på Kognitiva Mottagningen i Strängnäs, på distans eller gör hembesök.

Första tillfället är kostnadsfritt därefter är kostnaden 750 kr/45 minuter.