Föräldraskap

Som utbildad Föräldra-och Familjecoach via FamilyLab utgår Karin från det relationistiska synsättet på en familj, inspirerat av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Det handlar mer om hur vi ÄR med våra barn än vad vi borde/skulle/måste GÖRA med dom. Det här förhållningssätt leder till robusta, stabila barn som är trygga och starka i sin självkänsla och sin integritet.

Jag erbjuder familje-och föräldracoaching och föräldrautbildningar i form av kurser, träffar och föredrag.

”Jag är mamma till två barn på 12 och 14 år. Min man och jag navigerar på vår föräldraresa tillsammans och tar oss fram i varierad väderlek och olika underlag: vissa dagar i motvind på gropiga och guppiga vägar och andra dagar med vinden i ryggen, solen i ansiktet och slät nerförsbacke.”

Familje- och föräldracoaching

Familje- och föräldracoaching