Mindfulness för barn och unga

Som lärare och skolläkare, tillika föräldrar, har Karin och Åsa träffat många barn och unga. Prestationskrav, samspel i olika sociala sammanhang, tillgänglighet i sociala medier och det utmanande i att vara en växande individ, kan leda till stress och oro för våra unga. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat och stress är en av de bakomliggande orsakerna till detta. Med yoga och mindfulness i skolan prioriterar ni aktivt det hälsofrämjande arbetet för våra barn och unga.

Mindfulness i skolan

Att erbjuda barn och unga mindfulness är att ge dem alternativa sätt att förhålla sig till det som pågår – både på insidan och utsidan. Vi vill alla känna välmående. Eleverna behöver kunna arbeta fokuserat och ha en harmonisk arbetsmiljö i skolan. De behöver få upptäcka och använda sina kompetenser och resurser fullt ut, känna mening och sammanhang. De behöver, som alla andra, kunna utföra sina arbetsuppgifter med bibehållen hälsa och må bra. Genom mindfulnessträning ökar vi förutsättningarna för detta.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Med mindfulness i skolan kan eleverna få:

  • ökad förmåga att fokusera
  • ökad förmåga att hantera stress, tidspress och höga krav som ofta ställs i skolan
  • ökad förmåga att hantera känslor
  • ökad grundtrygghet och självkännedom samt medkänsla med sig själv och andra

Kontakta oss för mer info och prisförslag

Vi erbjuder personal- och elevgrupper kurser i mindfulness med besök på er skola och webbaserade övningar.

Kontakt