mindfulness och yoga i skolan

Som lärare och skolläkare, tillika föräldrar, har Karin och Åsa träffat många barn och unga. Prestationskrav, samspel i olika sociala sammanhang, tillgänglighet i sociala medier och det utmanande i att vara en växande individ, kan leda till stress och oro för våra unga. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat och stress är en av de bakomliggande orsakerna till detta. Med yoga och mindfulness i skolan prioriterar ni aktivt det hälsofrämjande arbetet för våra barn och unga.

mindfulness i skolan

Att erbjuda barn och unga mindfulness är att ge dem alternativa sätt att förhålla sig till det som pågår – både på insidan och utsidan. Vi vill alla känna välmående. Eleverna behöver kunna arbeta fokuserat och ha en harmonisk arbetsmiljö i skolan. De behöver få upptäcka och använda sina kompetenser och resurser fullt ut, känna mening och sammanhang. De behöver, som alla andra, kunna utföra sina arbetsuppgifter med bibehållen hälsa och må bra. Genom mindfulnessträning ökar vi förutsättningarna för detta.

Vi erbjuder personal- och elevgrupper kurser i mindfulness med besök på er skola och webbaserade övningar.

caret-down caret-up caret-left caret-right

med mindfulness i skolan kan eleverna få:

  • ökad förmåga att fokusera
  • ökad förmåga att hantera stress, tidspress och höga krav som ofta ställs i skolan
  • ökad förmåga att hantera känslor
  • ökad grundtrygghet och självkännedom samt medkänsla med sig själv och andra

yoga i skolan

Det finns en stark koppling mellan god fysisk och psykisk hälsa och utbildningsresultat. Det är obestridbart att fysisk aktivitet ökar välmående, minskar upplevd stress och ökar förmågan att fokusera.

Yoga i skolan är ett sätt att erbjuda både fysisk aktivitet och mental träning till eleverna. Det är en möjlighet att nå alla barn och unga oavsett bakgrund. Yogan kan förbättra motorik och balans samt ger ökad kroppskännedom. Vi bygger på den styrka och rörlighet som redan finns hos eleverna.

Yogaövningarna kan vara pulshöjande, lära eleverna att andas på ett gynnsamt sätt, hjälper dem att slappna av och ger energi. Yoga ger effekter både kroppsligt och mentalt och är ett redskap för livet.

yoga i skolan är ett sätt att:

  • arbeta hälsofrämjande och förebyggande på din skola
  • skapa en mer harmonisk miljö för både elever och skolpersonal
  • långsiktigt skapa balans och välmående hos eleverna

Vi erbjuder barnyoga och ungdomsyoga, anpassat till klassrummets förutsättningar vid enstaka tillfällen, som kurs samt material för att själva kunna utöva yoga i skolan.

 

kontakta oss för mer info och prisförslag