Mindfulness på arbetsplatsen

Vi vill alla må bra på jobbet, vara effektiva och göra nytta. Vi vill kunna använda våra kompetenser och resurser fullt ut, känna mening och sammanhang. Vi vill kunna utföra våra arbetsuppgifter med bibehållen hälsa och känna välbefinnande på arbetsplatsen!

Genom mindfulnessträning kan vi öka fokus, arbetsminne, uthållighet och produktivitet och samtidigt öka förmågan att känna glädje, empati och ökat välbefinnande. Vi skapar helt enkelt bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Forskning visar positiva effekter vid etablerad mindfulnessträning på arbetsplatsen såsom:

  • Förbättrad koncentration
  • Ökad kreativitet och motivation
  • Förbättrade relationer
  • Ökad empatisk förmåga
  • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv
  • Personalen stärks i sin förmåga att utföra sina arbetsuppgifter med bibehållen hälsa

Inspirationsföreläsning och prova på

1,5–2 timmars föreläsning om mindfulnessträningens olika effekter med möjlighet att fortsätta med en kurs. Vi går igenom:
– Stress
– Sömnsvårigheter
– Effekter i hjärnan vid mindfulnessträning
– Närvaro i relationer
– Multitasking/monotasking

Deltagarna får prova på övningar för att erfara vad mindfulnessträning går ut på. Vill ni fortsätta med mindfulness erbjuder vi kurser i olika format.

Mindfulnesskurser

Det här är en kurs för att prova på mindfulness. Vi kommer bland annat att titta närmare på mindfulness som förhållningssätt i livet, närvaro kontra ”autopilot”, stress och hur våra tankar påverkar oss.

Programmet löper över 5 veckor med 10 minuters guidad mindfulnessträning via ljudspår 1–2 gånger per dag och 5–10 minuters daglig träning i vardagssituationer. Vi träffas 1,5–2 timmar i veckan för teori och praktik som stöttar din egen träning. Däremellan tränar du på egen hand med hjälp av ljudspåren.

Det här är ett smaka-på-upplägg där du övar

– Kropsscanning
– Andningsankare
– Andrum
– Mindful yoga
– Sittande meditation

Vi hamnar ofta i situationer där vi upplever stress. Vardagen är full av moment som gör oss stressade: bilköer, seg uppkoppling, för mycket att göra på för lite tid osv. Med träning i mindfulness övar du på att se dina tankar, uppmärksamma dina känslor och lyssna på kroppens signaler. Helt enkelt se verkligheten som den är. Utifrån det kan du lättare fatta beslut du mår bra av. Du får bland annat ökad kunskap om hjärnan och stress och monotasking/multitasking.

Programmet löper över 8 veckor med 10–20 minuters guidad mindfulnessträning via ljudspår 1–2 gånger per dag och 5–10 minuters daglig träning i vardagssituationer. Vi träffas 1,5–2 timmar i veckan för teori och praktik som stöttar din egen träning. Däremellan tränar du på egen hand med hjälp av ljudspåren.

I träningen ingår bland annat

– Kroppsscanning
– Andningsankare
– Andrum
– Mindful yoga
– Sittande meditation

Här & Nu programmet används bland annat inom vården för behandling av depression, oro och ångest, vid utmattningssyndrom, behandling av stress, smärta och sömnproblem. Kursen ges i samarbete med Mindfulnesscenter, enligt Dr Ola Schenströms program.

Programmet löper över 8 veckor, med 20 minuters guidad mindfulnessträning via ljudspår varje dag och 10 minuters daglig träning i vardagssituationer. Vi träffas 1,5–2 timmar i veckan för teori och praktik som stöttar din egen träning. Däremellan tränar du på egen hand enligt programmet.

I träningen ingår bland annat

– Kroppsscanning
– Andningsankare
– Andrum
– Mindful yoga
– Sittande meditation

Vi tränar också på att integrera mindfulness i vardagen.

Kontakta oss för mer info och prisförslag

Vi erbjuder tjänster som utvecklar er personal och er verksamhet.

Kontakt