Yoga för barn och unga

Som lärare och skolläkare, tillika föräldrar, har Karin och Åsa träffat många barn och unga. Prestationskrav, samspel i olika sociala sammanhang, tillgänglighet i sociala medier och det utmanande i att vara en växande individ, kan leda till stress och oro för våra unga. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat och stress är en av de bakomliggande orsakerna till detta. Med yoga i skolan prioriterar ni aktivt det hälsofrämjande arbetet för våra barn och unga.

Yoga i skolan

Det finns en stark koppling mellan god fysisk och psykisk hälsa och utbildningsresultat. Det är obestridbart att fysisk aktivitet ökar välmående, minskar upplevd stress och ökar förmågan att fokusera.

Yoga i skolan är ett sätt att erbjuda både fysisk aktivitet och mental träning till eleverna. Det är en möjlighet att nå alla barn och unga oavsett bakgrund. Yogan kan förbättra motorik och balans samt ger ökad kroppskännedom. Vi bygger på den styrka och rörlighet som redan finns hos eleverna.

Yogaövningarna kan vara pulshöjande, lära eleverna att andas på ett gynnsamt sätt, hjälper dem att slappna av och ger energi. Yoga ger effekter både kroppsligt och mentalt och är ett redskap för livet.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Yoga i skolan är ett sätt att:

  • arbeta hälsofrämjande och förebyggande på din skola
  • skapa en mer harmonisk miljö för både elever och skolpersonal
  • långsiktigt skapa balans och välmående hos eleverna

Kontakta oss för mer info och prisförslag

Vi erbjuder barnyoga och ungdomsyoga, anpassat till klassrummets förutsättningar vid enstaka tillfällen, som kurs samt material för att själva kunna utöva yoga i skolan.

Kontakt