Yoga för barn och unga

Yoga för barn och unga

2018-09-05

Yoga för barn och unga Som lärare och skolläkare, tillika föräldrar, har Karin och Åsa träffat många barn och unga. Prestationskrav, samspel i olika sociala sammanhang, tillgänglighet i sociala medier och det utmanande i att vara en växande individ, kan leda till stress och oro för våra unga. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat … Read More