”Ett stor och varmt tack till er Åsa och Karin! Ni är så uppskattade av våra kursdeltagare. Lovorden är samstämmiga. Och det bästa av allt är att flera blivit inspirerade att fortsätta med yoga på något sätt. Det är en ynnest att få ha er som lärare på vår utbildning. Som att få in Lionel Messi på planen och i laget.”

Susanne Åström, kursansvarig Hagabergs Folkhögskola