”Effektivt och tryggt sätt att jobba med förändring. Karin har puttat över ansvaret till mig och på det sättet stärkt min tro på mig själv och min förmåga. Jag har fått ett nytt förhållningssätt till mig själv och mina barn.”

Lena, coachklient